Carpentry circular saws

 • Timber construction
  HK 55 portable circular saw
  HK 55 EBQ-Plus HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 HK 55 EBQ-Plus-FS
 • Timber construction
  HK 85 portable circular saw
  HK 85 EB HK 85 EB-Plus HK 85 EB-Plus-FSK 420 HK 85 EB-Plus-FS
 • Timber construction
  HKC 55 cordless portable circular saw
  HKC 55 Li EB-Basic HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 HKC 55 Li 5,2 EBI-Plus-SCA HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420
 • Timber construction
  HK 132 E portable circular saw
  HK 132 E HK 132/NS-HK HK 132/RS-HK